Frontex, agencja Unii Europejskiej, opublikowała kolejny biuletyn kwartalny (Newsletter) dotyczący współpracy w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Aldgate Strategy Group zapewnił wsparcie Agencji z zakresu komunikacji zewnętrznej i przygotowania kwartalnika.

Frontex, czyli Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE, powstała na mocy Rozporządzenia Rady UE z 26 października 2004. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie.