PKO Bank Hipoteczny, czołowy gracz na polskim rynku listów zastawnych, uruchomił stronę internetową przeznaczoną do komunikacji z inwestorami międzynarodowymi. Aldgate Strategy Group wspierał bank w przygotowaniu i opracowaniu tekstów w języku angielskim.

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.  Kluczowym zadaniem Banku jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Bank zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku.