ALDGATE W AMERYKAŃSKIEJ IZBIE HANDLOWEJ

Kolejny raz Nate Espino, partner w Aldgate Strategy Group, i Paweł Gala, partner zarządzający w domu mediowym MEC Global, przedstawili na spotkaniu z członkami Amerykańskiej Izby Handlowej najnowsze trendy na polskim rynku mediów. Podczas prezentacji dla managerów d/s...